Home > Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.premiumprofit.pl

Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.premiumprofit.pl jest dobrowolne.

Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.premiumprofit.pl (dalej zwany zamiennie Użytkownikiem lub Korzystającym) może podawać tylko swoje i wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych innych osób wymaga zgody osoby uprawnionej, za co Korzystający z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.premiumprofit.pl bierze odpowiedzialność prawną.

Korzystający przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że posługiwanie się cudzymi danymi bez zgody osoby uprawnionej może skutkować odpowiedzialnością prawną w zakresie prawa cywilnego lub prawa karnego.

Skorzystanie z formularza kontaktowego przez Korzystającego stanowi zgodę na przetwarzanie przez Premium Profit S.C. danych zamieszczonych w aplikacji lub formularzu zgłoszeniowym w celu umożliwienia kontaktu z Korzystającym przez Spółkę Premium Profit.

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Spółka Premium Profit S.C.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorowi danych osobowych drogą elektroniczną na adres: biuro@premiumprofit.pl

Premium Profit S.C. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Premium Profit S.C. oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Ryzyko użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi tylko i wyłącznie jego Użytkownik. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego www.premiumprofit.pl są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Internetowego pod warunkiem, że nie narusza praw autorskich należących do Premium Profit S.C. Żadna część portalu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub w części, transmitowana elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez zgody Premium Profit S.C.

Premium Profit S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet. W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Napisz do nas

skontaktujemy się z Tobą